Programinė įranga
REIMPORTO APSKAITA  
Intrastatas
Muitinė
Klevas
Muitinės sandėlis
TransDoka
Reimporto apskaita
Reeksporto apskaita
Faktūra
DrWeb antivirusai

"REIMPORTO APSKAITA"

+Programa pritaikyta prekėms, kurioms taikoma laikinojo išvežimo iš Lietuvos Respublikos perdirbti muitinės procedūra, apskaityti pagal EB reglamentuojamus teisės aktus.

+GALIMYBĖS:
- suformuoti bei esant reikalui papildyti žaliavų ir kompensacinių produktų klasifikatorius,
- pildyti bei išspausdinti ilgalaikius leidimus,
- pildyti bei išspausdinti sąskaitas-proformas žaliavų išvežimui perdirbti,
- į eksporto deklaraciją perkelti duomenis iš sąskaitos-proformos apie eksportuojamas (išvežamas perdirbti) žaliavas,
- peržiūrėti visas išvežtas perdirbti žaliavas, matyti jų likučius, paruošti įvairias ataskaitas ir jas išspausdinti,
- pildyti grąžinimo (reimporto) dokumentus kompensacinių produktų įvežimui bei žaliavų susigrąžinimui,
- į importo deklaraciją perkelti duomenis iš grąžinimo (reimporto) dokumento apie importuojamus kompensacinius produktus, susigrąžinamas žaliavas, o duomenis apie sunaudotas žaliavas perkelti į importo deklaracijos mokesčių už reimportuojamus kompensacinius produktus skaičiavimo lenteles,
- automatiškai suformuoti bei išspausdinti visas muitinės reikalaujamas ataskaitas,
- patogi patarimų sistema.

+Ši programa pritaikyta dirbti tiek atskiroje darbo vietoje, tiek kompiuterių tinkle.
+Garantinis aptarnavimas - 1metai.
UAB "Avilda" Veiverių g. 150, Tel. (698) 275 78, (686) 315 20, el. paštas info@avilda.lt