Programinė įranga
REEKSPORTO APSKAITA  
Intrastatas
Muitinė
Klevas
Muitinės sandėlis
TransDoka
Reimporto apskaita
Reeksporto apskaita
Faktūra
DrWeb antivirusai

"REEKSPORTO APSKAITA"

+Programa pritaikyta prekėms, kurioms taikoma laikinojo įvežimo į Lietuvos Respubliką perdirbti muitinės procedūra, apskaityti pagal EB reglamentuojamus teisės aktus. Ji pritaikyta apskaityti tiek Europos Bendrijos (EB) šalių, tiek trečiųjų (ne EB) šalių prekes.

+GALIMYBĖS:
- suformuoti, bei esant reikalui papildyti žaliavų ir gaminamos produkcijos klasifikatorius,
- pildyti bei išspausdinti ilgalaikius leidimus (apskaitant ne EB šalių prekes),
- registruoti žaliavų įvežimus, naudojant programos "Muitinė" importo deklaracijų (BD IM) duomenis,
- registruoti žaliavų įvežimus, naudojant programos "Intrastatas" duomenis,
- registruoti žaliavų įvežimus, įvedant bet kokio dokumento duomenis,
- pildyti ir išspausdinti sąskaitas kompensacinių produktų išvežimui bei žaliavų grąžinimui,
- pildant sąskaitą, nurodytiems sąskaitoje kompensaciniams produktams automatiškai apskaičiuoti sunaudotų žaliavų kiekius, vertes, mokesčius ir t.t.,
- nurodyti konkrečius įvežimo dokumentus pagal kuriuos bus nurašomi sunaudotų žaliavų kiekiai, bei pakeisti žaliavų sunaudojimo normas (išeigas),
- užpildyti eksporto deklaraciją (BD EK) sąskaitos kompensacinių produktų bei grąžinamų žaliavų duomenimis, o duomenis apie sunaudotas žaliavas perkeliant į eksporto deklaracijos kompensacinių produktų (reeksporto) lenteles,

- sukurti programai "Intrastatas" skirtą tekstinį (TXT) failą, užpildant jį sąskaitos kompensacinių produktų bei grąžinamų žaliavų duomenimis. Šis tekstinis failas bus naudojamas importuojant duomenis į programos "Intrastatas" išvežimo dokumentų sąrašą (archyvą),
- automatiškai suformuoti ir išspausdinti visas muitinės reikalaujamas ataskaitas (apskaitant ne EB šalių prekes),
- išspausdinti žaliavų įvežimo-išvežimo (judėjimo) ataskaitą, kurioje kiekvienai žaliavai atskirai parodomi visi jos įvežimai bei kompensacinių produktų, kurių gamybai buvo sunaudota žaliava - išvežimai,
- perkelti žaliavų likučius iš vieno ilgalaikio leidimo į kitą (apskaitant ne EB šalių prekes),
- patogi patarimų sistema.

+Ši programa pritaikyta dirbti tiek atskiroje darbo vietoje, tiek kompiuterių tinkle.
+Garantinis aptarnavimas - 1metai.
UAB "Avilda" Veiverių g. 150, Kaunas, Tel. (698) 275 78, (686) 315 20, el. paštas info@avilda.lt