Kainos
PROGRAMINĖ ĮRANGA  
Programinė įranga

= PROGRAMOS PAVADINIMAS =
KAINA be PVM
Programa “Intrastatas”
250.00 Eur
Programa “Intrastatas” papildoma darbo vieta
150.00 Eur
Programa “Įgalioto gavėjo registras”
950.00 Eur
Programa “Muitinė”
700.00 Eur
Programos “Muitinė” papildoma darbo vieta tinkle
320.00 Eur
Programa “Muitinės sandėlis”
1000.00 Eur
Programos “Muitinės sandėlis” papildoma darbo vieta
300.00 Eur
Programos “Muitinės sandėlis” papildoma apskaita
400.00 Eur
Programa “TransDoka”:
---CMR važtaraštis
200.00 Eur
---CARNET TIR
200.00 Eur
---SMGS važtaraštis
200.00 Eur
---Orlaivio važtaraštis (Air Waybill)
200.00 Eur
---Pažyma-sąskaita (automobilių pažyma)
200.00 Eur


Kainos galioja nuo 2021-06-01

 

UAB "Avilda" Veiverių g. 150, Kaunas, Tel., faksas (37) 39 15 29, 39 12  22, (698) 275 78, (686) 315 20, el. paštas info@avilda.lt